“StartupWorks er et seriøst projekt med ambitiøse virksomheder og stort potentiale. Jeg vil gerne være en del af Aalborgs startupmiljø og ser StartupWorks, som en god mulighed for at møde nye samarbejdspartnere og udvide netværk.”

Christian Lykke, Stifter & Direktør

Brugervenligt system til PULS

NemPULS er en online platform til håndtering af spildevand fra alle offentlige renseanlæg og industrier med vandudledning til miljøet i Danmark. Data hentes direkte fra den fællesoffentlige database PULS, som indeholder mere end 30 års data på området. Databasen indeholder informationer om renseanlæg, dambrug og regnbetingede udledninger og badevand i Danmark. Projektet startede som et studieprojekt på Aalborg Universitet i 2015 og er i dag den mest benyttede platform til offentlige spildevandsdata i Danmark.

NemPULS er udviklet i tæt samarbejde med en række renseanlæg med fokus på at reducere de administrative byrder, der er forbundet med PULS.

Nye funktioner bestemmes af brugerne
Som bruger af NemPULS er du med til at bestemme, hvilke funktioner, der skal udvikles. Systemet er browser-baseret, hvilket betyder, at vi har mulighed for at udgive nye versioner uden at forstyrre brugerne. Det er med andre ord ikke nødvendigt at installere opdateringer, når der er nye funktioner tilgængelige – de er der helt automatisk.

Du kan læse mere om NemPuls her: https://nempuls.dk/

KONTAKT